Stop de Bloeding

De cursus Stop de bloeding (red een leven) is een cursus waar men met zwaardere middelen een levensbedreigende bloeding kan tegengaan of stoppen. Extreem bloedverlies kan snel leiden tot de dood.

De cursus bestaat al erg lang, is overgewaaid uit de USA en heeft helaas door terroristische aanslagen een grote en bredere aandacht gekregen. Uiteraard maakt het al erg lang deel uit van de trainingen bij defensie (CLS) en heeft ieder militair standaard deze middelen op de man. Sinds enkele jaren worden de handelingen al aangeleerd en geoefend bij de hulpdiensten onder verschillende benamingen (Extreem Geweld, Terrorisme Gevolg Bestrijding etc.). Sinds 2021 wordt de cursus in beperkte vorm geïntegreerd in Het Rode kruis en Oranje Kruis en is zelfs examenstof.

Nu is deze cursus ook gewenst in veel bedrijfsomstandigheden. We denken aan agrarische bedrijven, in de bouw, in de beveiliging eigenlijk overal waar in de RI&E een extreme of catastrofale bloeding tot één van de risico’s behoort.

De cursus is zonder enige vooropleiding door iedereen te volgen. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerd ervaringsdeskundige instructeur (dus niet iemand die alleen een instructeurscursus heeft gevolgd) met geavanceerde full silicone fantomen waardoor de praktijk confronterend maar wel realistisch is. De cursus kan uitgebreid worden met het kunnen toepassen van een Chest-Seal die vooral bij penetratie van de torso levensreddend kan zijn (schotwonden, steekwonden).

Voor de ervaren “stop de bloeding” getrainde mensen is het mogelijk interessant om te werken met geïmproviseerde middelen waar we leren te werken met alles wat voor handen is in verschillende situaties. Maatwerk dus.

06-23288574 (ook WhatsApp), info@byks.nl , of social media; Facebook, Instagram, LinkedIn